Hac - Umre Terimleri

HAC: İslam'ın şartlarından olup, Kabe'yi ve civarındaki ibadet için işaret olunan özel yerleri, belirtilen vakit içinde usulüne uygun olarak ziyaret edip, yapılması gereken diğer menasiki yerine getirerek yapılanfarz ibadettir                                                             
 
UMRE:Mikatta ihramlanıp niyetlenerek Kabe'yi ziyaret ve tavaf edip, Safa ve Merve arasında Sa'y yaptıktan sonra saç kestirip İhram'ın sona ermesiyle tamamlanan bir ibadettir.
 
MENASİK: Hac ve Umre'nin edasıyla ilgili farz ,vacip ve sünnet olan amellerin tamamına menasik denir.                           
 
İHRAM: Hac veya umre yapmak isteyen kişilere sair zamanda helal olan bir kısım fiil ve davranışların niyetle başlayarak, ibadet bitinceye kadar yasak kılınmasıdır.                                                                                                            
** Erkeklerin ihram elbisesi İzar ve Rida adı verilen, beyaz renkli olması daha uygun görülen, modeli ve dikişi olmayan, bir parçası bele bağlanarak diğeri de omuzdan sarkıtılarak vücudu örten iki parça kumaştır.                                                                    
** Kadınların İhram Elbisesi yüz ve eller dışında vücudun tamamını örten tesettüre uygun elbiselerdir
 
TEHLİL:"La ilahe illallah..."lafzıyla başlayan Allah'a olan tevhid inancının ifade edilişidir.                                       
 
TEKBİR:"Allahüekber..."lafzıyla başlayan ve Allah'ın en büyük olduğunu ifade eden zikirdir..                                  
 
TAVAF:Hacer-i Esved köşesi hizasından niyetle başlayarak, Kabe'nin etrafında yedi defa dönmektir. Bu dönüşe yürüyerek güç yetiremeyenler, diğer imkanları kullanarak da yapabilirler.                                                                                              
 
ŞAVT:Tavaf'daki bu dönüşlerden her birine şavt denir.
 
IZTIBA:Erkeklerin tavaf esnasında sağ omuzlarını koluyla birlikte açık bulundurmalarıdır.
 
İSTİLAM:Tavaf'a başlarken ve Tavaf esnasında her bir şavt'ta Hacer-i Esved'i selamlamaya verilen isimdir. 
 
TAVAF NAMAZI: Farz, vacip, sünnet ve nafile olan her Tavaf'tan sonra kılınan iki rekat vacip namazdır. Okunan sureler ve kılınış yönüyle
ihram namazı gibidir.    
 
NAFİLE TAVAF: Umre tavafını ve Sa'y'ını yapıp ihramdan çıktıktan sonra Mekke'de geçirilen zaman içinde ihramsız yapılan, tavaf namazı kılınarak tamamlanan bir ibadettir.
 
SAY: Safa'dan başlayıp Merve'de bitmek üzere dört gidiş ve üç gelişten ibaret olan bir yürüyüştür. Bu yürüyüşe gücü yetmeyenler tekerlekli sandalye ile de yapabilirler. 
 
MİKAT: Hill bölgesini dünyanın diğer bölgelerinden ayıran sınıra verilen isimdir.Harem ve Hill bölgeleri dışında yaşayan dünya müslümanları Hac veya Umre yapmak niyetiyle Mekke'ye gelirken bu sınırlarda ihrama girerler.
 
HERVELE: Erkeklerin say yaparken yeşil direkler arasında kısa adımlarla koşmaya yakın hızda yürümelerine verilen isimdir. 
 
HALK ve TAKSİR: Umre'nin bitiminde erkeklerin ihramdan çıkmak için saçlarının tamamını kestirmelerine "Halk" bir miktar kestirmelerine ise "Taksir" denir. Hanımların ise saçlarının herhangi bir yerinin ucundan az miktarda kestirmeleri ihramdan çıkmaları için yeterlidir.                
 
HAREM BÖLGESİ: Mekke ve etrafına yayılan, Allah (cc) tarafından "Harem Bölge " olarak tanımlanan, sınırları Hz. Muhammet (S.A.V) tarafından işaret olunan, bitki ve canlıları koruma altına alınan geniş alandır.
 
KABE: Yeryüzünde ibadet maksadıyla inşa edilen ilk bina olup, bulunduğu alan Allah ( cc) katında dünyanın en kıymetli yeridir. 
 
HACER İ ESVED: Kabe'nin doğu köşesine tavafa başlama işareti olarak konmuş olan ve Hz.Muhammed (S.A.V) tarafından cennetten gönderildiği haber verilen koyu renkli taştır. 
 
MÜLTEZEM KAPISI:Kabe'nin kapısına verilen isimdir. Hacer-i Esved köşesi ile kapının olduğu yer arasına da Mültezem denmektedir.        
 
RÜKN-Ü YEMANİ:Kabe'nin güney köşesi olup tavaf esnasında Hacer-i Esved?e gelmeden önce istilam edilen yerdir.          
 
KİSVE:Saf ipekten dokunan ve üzerinde ayetler yazılı olan siyah renkli Kabe örtüsüdür.     
 
HATİM & HİCRİ İSMAİL:Kabe'nin kuzey duvarı önünde bulunan yarım daire şeklindeki duvara "Hatim" denir. Bu duvarla Kabe arasındaki boşluğa ise "Hicri İsmail" denir. Burası Kabe'nin iç kısmı ile aynı hükümde olup içinde sadece nafile namazlar kılınabilir.  
 
MAKAM-I İBRAHİM:Hz. İbrahim(A.S)'ın Kabe'yi inşa ederken iskele olarak kullandığı ve ayak izlerinin bulunduğu taşın olduğu yer ve çevresidir.   
 
ZEMZEM: Allah ( cc)'ın, Hz. Hacer ve oğlu Hz.İsmail'e ihsan ettiği ve kaynağı Kabe'nin yanında bulunan suyun adıdır.         
 
SAFA VE MERVE: Kabe'nin doğu tarafında yaklaşık 350m mesafeli, Sa'y ibadetinin başlangıç ve bitiş yeri olan iki tepenin adıdır.
umre turizm seyahat acentesi Tursab belge no 6975